اوقات شرعی شهرستان
ایران / گيلان / ماسال

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
شاندرمن ماسال
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان