اوقات شرعی شهرستان
ایران / گيلان / لاهيجان

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
رودبنه لاهيجان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان