اوقات شرعی شهرستان
ایران / گيلان / صومعه سرا

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
تولم صومعه سرا ميرزاكوچك جنگلي
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان