اوقات شرعی شهرستان
ایران / گيلان / رودسر

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
چابكسر رحيم آباد رودسر كلاچاي
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان