اوقات شرعی شهرستان
ایران / گيلان / رشت

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
خشكبيجار خمام سنگر كوچصفهان لشت نشاء رشت
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان