اوقات شرعی شهرستان
ایران / گيلان / آستارا

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
آستارا لوندويل
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان