اوقات شرعی استان
ایران / همدان

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
اسدآباد بهار تويسركان رزن فامنين كبودرآهنگ ملاير نهاوند همدان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان