اوقات شرعی استان
ایران / هرمزگان

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
ابوموسي بستك بشاگرد بندرعباس بندرلنگه پارسيان جاسك حاجي آباد خمير رودان سيريك قشم ميناب
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان