اوقات شرعی استان
ایران / مركزي

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
آشتيان اراك تفرش خمين خنداب دليجان زرنديه ساوه شازند كميجان محلات
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان