اوقات شرعی استان
ایران / مازندران

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
آمل بابل بابلسر بهشهر تنكابن جويبار چالوس رامسر ساري سوادكوه عباس آباد فريدونكنار قائم شهر گلوگاه محمودآباد مياندورود نكا نور نوشهر
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان