اوقات شرعی شهرستان
ایران / لرستان / دورود

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
دورود سيلاخور
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان