اوقات شرعی استان
ایران / لرستان

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
ازنا اليگودرز بروجرد پلدختر خرم آباد دلفان دورود دوره سلسله كوهدشت
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان