اوقات شرعی استان
ایران / كهگيلويه وبويراحمد

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
باشت بويراحمد بهمئي چرام دنا كهگيلويه گچساران ياسوج
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان