اوقات شرعی استان
ایران / سيستان وبلوچستان

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
ايرانشهر چاه بهار خاش دلگان زابل زابلي زاهدان زهك سراوان سرباز سيب وسوران كنارك نيك شهر هيرمند
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان