اوقات شرعی استان
ایران / خراسان رضوي

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
باخرز بجستان بردسكن بينالود تايباد تخت جلگه تربت جام تربت حيدريه جغتاي جوين چناران خليل آباد خواف خوشاب درگز رشتخوار زاوه سبزوار سرخس فريمان قوچان كاشمر كلات گناباد مشهد مه ولات نيشابور
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان