اوقات شرعی استان
ایران / ايلام

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
آبدانان ايلام ايوان دره شهر دهلران شيروان وچرداول ملكشاهي مهران
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان