اوقات شرعی استان
ایران / اردبيل

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
اردبيل بيله سوار پارس آباد خلخال سرعين كوثر گرمي مشگين شهر نمين نير
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان