اوقات شرعی استان
ایران / آذربايجان غربي

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
اروميه اشنويه بوكان پلدشت پيرانشهر تكاب چالدران چايپاره خوي سردشت سلماس شاهين دژ شوط ماكو مهاباد مياندوآب نقده
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان