اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / چاراويماق

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
قره آغاج
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان