اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / مرند

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
مركزي مرند يامچي
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان