اوقات شرعی بخش
ایران / آذربايجان شرقي / شبستر / مركزي

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان