اوقات شرعی بخش
ایران / آذربايجان شرقي / شبستر / صوفيان

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
صوفيان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان