اوقات شرعی بخش
ایران / آذربايجان شرقي / شبستر / شبستر

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
شبستر
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان