اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / سراب

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
سراب مهربان
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان