اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / جلفا

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
جلفا سيه رود مركزي
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان