اوقات شرعی بخش
ایران / آذربايجان شرقي / اهر / هوراند

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
هوراند
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان