اوقات شرعی بخش
ایران / آذربايجان شرقي / اهر / اهر

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
اهر
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان