اوقات شرعی شهرستان
ایران / آذربايجان شرقي / اهر

معرفی اذانگوی خودکار (اتومات)، دیجیتال و هوشمند میقات
اهر هوراند
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان