پروگرمر

لینک دانلود

یکی از تجهیزات مورد نیاز متخصصین برای کار با میکروکنترلرها یک پروگرامر است . در بازار انواع زیادی پروگرامر وجود دارد که می توان از آنها استفاده نمود و بهترین پروگرامر ، پروگرامری است که بتواند احتیاجات شما را برآورده سازد. پروگرامرهای قدیمی جهت اتصال به رایانه احتیاج به پورت پرینتر دارند که از معایب آنها بزرگی کابل و مهمترین مشکل نبودن پورت پرینتر در بسیاری از رایانه های جدید موجود در بازار است . همچنین موجود نبودن پورت پرینتر برای کاربرانی که دارای لپ تاپ هستند بزرگترین مشکل برای کار کردن با میکروکنترلرها بوده است. در تکنولوژی نوین می توان بوسیله پورت های USB هر وسیله ای را به رایانه متصل نمود و پروگرامر میکروکنترلرها نیز با استفاده از این تکنولوژی دیگر نیازی به پورت پرینتر نداشته و شما می توانید پروگرامر را به هر رایانه ای که یک پورت USB داشته باشد متصل نمایید .
با توجه به سرعت بالاي پورت USB و امكان تامين ولتاژ  تغذيه مدارات از آن و از طرف ديگر با توجه به اينكه در اكثر كامپيوتر هاي همراه و كوچك فقط پورت USB در دسترس مي باشد بر آن شديم تا پروگرامري براي ميكروكنترلرهاي PIC با استفاده از پورت USB طراحي كنيم.

پروگرامرها انواع مختلفی دارند که از نظر نوع میکروکنترلری ( 8051 , PIC , AVR, ... ) که پشتیبانی می کند و همچنین نوع ارتباط ( USB , COM ,LPT ) با کامپیوتر به دو دسته تقسیم می شوند.

یبانی از میکروکنترلرهای , Avr ,PIC مشخصات پروگرامر
هماهنگی با پورت USB1.1 , USB2.0
عدم نیاز به تغذیه خارجی
پشتیبانی از تمامی میکرو کنترلر های سری AVR
مجهز به کانکتور ISP
قرار گرفتن تمام آی سی ها بر روی یک سوکت ZIF
مولد پالس ساعت خارجی
سازگار با تمامی سیستم عامل ها
سرعت پروگرام کردن تا 5kBytes/sec
کاهش کلاک SCK توسط سوئیچ برای میکروکنترلرهای با کلاک کمتر 1.5MHz
توانایی خواندن و نوشتن EEPROM, firmware, fuse bits and lock bits
ابعاد پروگرامر ( 5 * 8 سانتیمتر )

دریافت تغذیه از پورت USB

اجرای بلادرنگ عملیات برنامه ریزی

دارای قابلیت تشخیص اضافه ولتاژ و اتصال کوتاه

پشتیبانی از محدوده ولتاژ 2.8 الی 5.5 ولت

دارای LEDهای نشان دهنده


پشتیبانی از میکروکنترلرها :10F200, 10F202, 10F204, 10F206, 10F220, 10F222, 10F320, 10F322,
12C508, 12C508A,12C509, 12C509A, 12F508, 12F509, 12F510, 12F519,
12F609, 12F615, 12F617, 12F629, 12F635, 12F675, 12F683
,
12F752, 12F529T39, 12F529T48,
12F1501, 12F1571, 12F1572, 12F1612, 12F1822, 12F1840,
16F505, 16F506, 16F526, 16F527, 16F54, 16F57, 16F570, 16F59,
16F610, 16F616, 16F627, 16F627A, 16F628, 16F628A, 16F630, 16F631, 16F636, 16F639, 16F648A, 16F676, 16F677, 16F684, 16F685, 16F687, 16F688, 16F689, 16F690,
16F707, 16F716, 16F72, 16F720, 16F721, 16F722, 16F722A, 16F723, 16F723A, 16F724, 16F726, 16F727, 16F73, 16F737, 16F74, 16F747, 16F753, 16F76, 16F767, 16F77, 16F777, 16F785,
16F818, 16F819, 16C83, 16F83, 16F83A, 16C84, 16F84, 16F84A, 16F87, 16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F873A, 16F874, 16F874A, 16F876, 16F876A, 16F877, 16F877A, 16F88, 16F882, 16F883, 16F884, 16F886, 16F887,
16F913, 16F914, 16F916, 16F917, 16F946,
16F1454, 16F1455, 16F1459, 16F1503, 16F1507, 16F1508, 16F1509, 16F1512, 16F1513, 16F1516, 16F1517, 16F1518, 16F1519, 16F1526, 16F1527, 16LF1554, 16LF1559, 16F1574, 16F1575, 16F1578, 16F1579, 16F1613, 16F1614, 16F1615, 16F1618, 16F1619, 16F1703, 16F1704, 16F1705, 16F1707, 16F1708, 16F1709, 16F1713, 16F1716, 16F1717,16F1718, 16F1719, 16F1782, 16F1783, 16F1784, 16F1786, 16F1787, 16F1788, 16F1789, 16F1823, 16F1824, 16F1825,16F1826, 16F1827, 16F1828, 16F1829, 16F1847, 16LF1902, 16LF1903, 16LF1904, 16LF1906, 16LF1907, 16F1933,16F1934, 16F1936, 16F1937, 16F1938, 16F1939, 16F1946, 16F1947,
16F18313, 16F18323, 16F18324, 16F18325, 16F18326, 16F18344, 16F18345, 16F18346,
18F242, 18F248, 18F252, 18F258, 18F442, 18F448, 18F452, 18F458, 18F1220, 18F1230, 18F1320, 18F1330, 18F13K22,18F13K50, 18F14K22, 18F14K50, 18F2220, 18F2221, 18F2320, 18F23K20, 18F23K22, 18F2321, 18F2331, 18F2410,18F24J10, 18F24J11, 18F2420, 18F24K20, 18F24K22, 18F2423, 18F2431, 18F2439, 18F2450, 18F24J50, 18F24K50,18F2455, 18F2458, 18F2480, 18F2510, 18F25J10, 18F25J11, 18F2515, 18F2520, 18F25K20, 18F25K22, 18F2523, 18F2525, 18F2539, 18F2550, 18F25J50, 18F25K50, 18F2553, 18F2580, 18F25K80, 18F2585, 18F2610, 18F26J11, 18F26J13, 18F2620, 18F26K20, 18F26K22, 18F26J50, 18F26K50, 18F26J53, 18F2680, 18F26K80, 18F2682, 18F2685, 18F27J13, 18F27J53, 18F4220, 18F4221, 18F4320, 18F43K20, 18F43K22, 18F4321, 18F4331, 18F4410, 18F44J10, 18F44J11, 18F4420, 18F44K20, 18F44K22, 18F4423, 18F4431, 18F4439, 18F4450, 18F44J50, 18F4455, 18F4458, 18F4480, 18F4510, 18F45J10, 18F45J11, 18F4515, 18F4520, 18F45K20, 18F45K22, 18F4523, 18F4525, 18F4539,18F4550, 18F45J50, 18F45K50, 18F4553, 18F4580, 18F45K80, 18F4585, 18F4610, 18F46J11, 18F46J13, 18F4620,18F46K20, 18F46K22, 18F46J50, 18F46K50, 18F46J53, 18F4680, 18F46K80, 18F4682, 18F4685, 18F47J13, 18F47J53, 18F63J11, 18F63J90, 18F64J11, 18F64J90, 18F65J10, 18F65J11, 18F65J15, 18F65J50, 18F65J90, 18F65K80, 18F66J10, 18F66J11, 18F66J15, 18F66J16, 18F66J50, 18F66J55, 18F66J60, 18F66J65, 18F66J90, 18F66J93, 18F67J10, 18F67J11, 18F67J50, 18F67J60, 18F66K80, 18F67J90, 18F67J93, 18F83J11, 18F83J90, 18F84J11, 18F84J90, 18F85J10, 18F85J11, 18F85J15, 18F85J50, 18F85J90, 18F8520, 18F86J10, 18F86J11, 18F86J15, 18F86J16, 18F86J50, 18F86J55, 18F86J60, 18F86J65, 18F86J72, 18F86J90, 18F86J93, 18F8722, 18F87J10, 18F87J11, 18F87J50, 18F87J60, 18F87J72, 18F87J90, 18F87J93, 18F96J60, 18F96J65, 18F97J60,
24F04KA200, 24F04KA201, 24F08KA101, 24F08KA102, 24F16KA101, 24F16KA102, 24FJ16GA002, 24FJ16GA004, 24FJ32GA002, 24FJ32GA004, 24FJ32GA102, 24FJ32GA104, 24FJ32GB002, 24FJ32GB004, 24FJ48GA002, 24FJ48GA004, 24FJ64GA002, 24FJ64GA004, 24FJ64GA006, 24FJ64GA008, 24FJ64GA010, 24FJ64GA102, 24FJ64GA104, 24FJ64GA306, 24FJ64GA308, 24FJ64GA310, 24FJ64GB002, 24FJ64GB004, 24FJ64GB106, 24FJ64GB108, 24FJ64GB110, 24FJ64GC006, 24FJ64GC008, 24FJ64GC010, 24FJ96GA006, 24FJ96GA008, 24FJ96GA010, 24FJ128GA006, 24FJ128GA008, 24FJ128GA010, 24FJ128GA106, 24FJ128GA108, 24FJ128GA110, 24FJ128GA306, 24FJ128GA308, 24FJ128GA310, 24FJ128GB106, 24FJ128GB108, 24FJ128GB110, 24FJ128GB206, 24FJ128GB210, 24FJ128GC006, 24FJ128GC008, 24FJ128GC010, 24FJ128DA106, 24FJ128DA110, 24FJ128DA206, 24FJ128DA210, 24FJ192GA106, 24FJ192GA108, 24FJ192GA110, 24FJ192GB106, 24FJ192GB108, 24FJ192GB110, 24FJ256GA106, 24FJ256GA108, 24FJ256GA110, 24FJ256GB106, 24FJ256GB108, 24FJ256GB110, 24FJ256GB206, 24FJ256GB210, 24FJ256DA106, 24FJ256DA110, 24FJ256DA206, 24FJ256DA210,
24EP32GP202, 24EP32GP203, 24EP32GP204, 24EP32MC202, 24EP32MC203, 24EP32MC204, 24EP64GP202, 24EP64GP203, 24EP64GP204, 24EP64GP206, 24EP64MC202, 24EP64MC203, 24EP64MC204, 24EP64MC206, 24EP128GP202, 24EP128GP204, 24EP128GP206, 24EP128MC202, 24EP128MC204, 24EP128MC206, 24EP256GP202, 24EP256GP204, 24EP256GP206, 24EP256MC202, 24EP256MC204, 24EP256MC206, 24EP512GP202, 24EP512GP204, 24EP512GP206, 24EP512MC202, 24EP512MC204, 24EP512MC206,
24HJ12GP201, 24HJ12GP202, 24HJ16GP304, 24HJ32GP202, 24HJ32GP204, 24HJ32GP302, 24HJ32GP304,24HJ64GP202, 24HJ64GP204, 24HJ64GP206, 24HJ64GP210, 24HJ64GP502, 24HJ64GP504, 24HJ64GP506, 24HJ64GP510, 24HJ128GP202, 24HJ128GP204, 24HJ128GP206, 24HJ128GP210, 24HJ128GP306, 24HJ128GP310, 24HJ128GP502, 24HJ128GP504, 24HJ128GP506, 24HJ128GP510, 24HJ256GP206, 24HJ256GP210, 24HJ256GP610,
30F1010, 30F2010, 30F2011, 30F2012, 30F2020, 30F2023, 30F3010, 30F3011, 30F3012, 30F3013, 30F3014, 30F4011,30F4012, 30F4013, 30F5011, 30F5013, 30F5015, 30F5016, 30F6010, 30F6011, 30F6012, 30F6013, 30F6014, 30F6015,
33FJ06GS101, 33FJ06GS102, 33FJ06GS202, 33FJ12GP201, 33FJ12GP202, 33FJ12MC201, 33FJ12MC202, 33FJ16GP304, 33FJ16GS402, 33FJ16GS404, 33FJ16GS502, 33FJ16GS504, 33FJ16MC304, 33FJ32GP202, 33FJ32GP204, 33FJ32GP302, 33FJ32GP304, 33FJ32GS406, 33FJ32GS606, 33FJ32GS608, 33FJ32GS610, 33FJ32MC202, 33FJ32MC204, 33FJ32MC302, 33FJ32MC304, 33FJ64GP202, 33FJ64GP204, 33FJ64GP206, 33FJ64GP306, 33FJ64GP310, 33FJ64GP706, 33FJ64GP708, 33FJ64GP710, 33FJ64GP802, 33FJ64GP804, 33FJ64GS406, 33FJ64GS606, 33FJ64GS608, 33FJ64GS610, 33FJ64MC202, 33FJ64MC204, 33FJ64MC506, 33FJ64MC508, 33FJ64MC510, 33FJ64MC706, 33FJ64MC710, 33FJ64MC802, 33FJ64MC804, 33FJ128GP202, 33FJ128GP204, 33FJ128GP206, 33FJ128GP306, 33FJ128GP310, 33FJ128GP706, 33FJ128GP708, 33FJ128GP710, 33FJ128GP802, 33FJ128GP804, 33FJ128MC202, 33FJ128MC204, 33FJ128MC506, 33FJ128MC510, 33FJ128MC706, 33FJ128MC708, 33FJ128MC710, 33FJ128MC802, 33FJ128MC804, 33FJ256GP506, 33FJ256GP510, 33FJ256GP710, 33FJ256MC510, 33FJ256MC710,
33EP32GP502, 33EP32GP503, 33EP32GP504, 33EP32MC202, 33EP32MC203, 33EP32MC204, 33EP32MC502, 33EP32MC503, 33EP32MC504, 33EP64GP502, 33EP64GP503, 33EP64GP504, 33EP64GP506, 33EP64MC202, 33EP64MC203, 33EP64MC204, 33EP64MC206, 33EP64MC502, 33EP64MC503, 33EP64MC504, 33EP64MC506, 33EP128GP502, 33EP128GP504, 33EP128GP506, 33EP128MC202, 33EP128MC204, 33EP128MC206, 33EP128MC502, 33EP128MC504, 33EP128MC506, 33EP256GP502, 33EP256GP504, 33EP256GP506, 33EP256MC202, 33EP256MC204, 33EP256MC206, 33EP256MC502, 33EP256MC504, 33EP256MC506, 33EP512GP502, 33EP512GP504, 33EP512GP506, 33EP512MC202, 33EP512MC204, 33EP512MC206, 33EP512MC502, 33EP512MC504, 33EP512MC506,
AT90S1200, AT90S2313, AT90S8515, AT90S8535, ATmega48, ATmega8, ATmega88, ATmega8515, ATmega8535,ATmega16, ATmega164, ATmega168, ATmega32, ATmega324, ATmega328, ATmega64, ATmega644, ATmega1284,
ATtiny11, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny261, ATtiny4313, ATtiny44, ATtiny45,ATtiny461, ATtiny48, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny88, ATtiny861,
2400, 2401, 2402, 2404, 2408, 2416, 2432, 2464, 24128, 24256, 24512, 241024, 241025,
25010, 25020, 25040, 25080, 25160, 25320, 25640, 25128, 25256, 25512, 251024,
95010, 95020, 95040, 95080, 95160, 95320, 95640, 95128, 95256, 95512, 95M01, 95M02,
251005, 252005, 254005, 258005, 251605, 25X05, 25X10, 25X20, 25X40, 25X80, 25X16, 25X32, 25X64, 25X128, 25Q40,
93S46, 93x46, 93x46A, 93S56, 93x56, 93x56A, 93S66, 93x66, 93x66A, 93x76, 93x76A, 93x86, 93x86A,
DS2430, DS2431, DS2433, DS28EC20, DS1820,
11010, 11020, 11040, 11080, 11160

devices supported for read only:
12C671, 12C672, 12CE673, 12CE674


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
طراحی و پیاده سازی گروه نرم افزاری دوگان